Képviselő-testület bizottsága

Szociális és Pénzügyi Bizottság

elnöke:
Ország Judit
tagok:
Kapás Gábor
Unghy Csaba
Utasi Péter
Ziegné Biró Zsuzsanna

 


 

Feladatai:

 1. Feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
 2. Elkészíti és beterjeszti a képviselő-testület ülésére azokat az előterjesztéseket, amelyekkel a testület megbízza.
 3. Állásfoglalást hoz azon ügyekben amelyek a bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő-testület elé.
 4. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
 5. Figyelemmel kiséri a költségvetési bevételek alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre - a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 6. Esetenként vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát.
 7. Az önkormányzatnál és intézményeinél ellenőrizheti (bizottsági döntés, képviselő-testület vagy a polgármester felkérésére) a pénzkezelési szabályzat megtartását a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
 8. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
 9. Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselő, polgármester és alpolgármester 2000. évi XCVI.tv. 10/A.§. szerinti vagyonnyilatkozatát.
 10. Önkormányzati képviselő összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezés kivizsgálása a 2000. évi XCVI.tv. 5.§-a alapján.
 11. Javaslatot készít a képviselő-testület részére a polgármesteri illetmény emelése tárgyában.
 12. Végzi az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2004.Ök. rendeletben meghatározott feladatokat.
 13. I. fokon dönt a képviselő-testület 4/2000.(V.01.)Ök. rendelet 2.§. b., pontja szerinti átruházott hatáskörében.Vissza