Képviselö-testületi jegyzökönyvek A jegyzőkönyvek hiteles szövegei az iktatott eredeti aláírást tartalmazó nyomtatott szövegek!
Vissza