Istenmezeje Kulturális Közhasznú EgyesületEgyesület elnöke
Kapás Gábor
Tel: 20/474-7287

elnökhelyettese
Bíró Tamás
elnökségi tag
Bíró Gáborné

Szervei

Ellenőrző Bizottság
elnöke
Nagy Csaba
tagjai
Bíró Tibor
Utasi Melinda

Címe
3253 Istenmezeje, Lenin utca 10.
Adószáma
18587377-1-10

Egyesület célja

Istenmezeje kulturális hagyományainak, örökségének ápolása, megőrzése és ennek az istenmezejei fiatalokkal való megismertetése az egyesület által szervezendő kulturális programokon keresztül, valamint a helyi fiatalság részére kulturális rendezvények szervezése, továbbá a természetes és mesterséges környezet ápolása, megóvása, fejlesztése (pl. parkosítás, játszóterek építése).

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.Vissza