Istenmezeje Polgárőr Egyesület


Egyesület elnöke
Farsang József
Tel: 30/621-1163

elnökhelyettese
Tar János


titkára
Simon László


gazdaságvezetője
Varga Lajos


operatív csoportvezetők
Péntek László
Bíró Gábor

Szervei

Ellenőrző Bizottság
elnöke
Bíró István
tagjai
Pálfi László
Bíró Tamás

Fegyelmi Bizottság
elnöke
Kapás Zoltán
tagjai
Tóth Krisztián
Utasi Albin


Címe
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.
Adószáma
18587229-1-10

Egyesület célja, feladata

Alapvető célja: a működési területén a bűncselekmények megelőzése, a lakosság életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása, megszüntetése vagy visszaszorítása. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésben foglalt önkormányzati közfeladat –„….gondoskodás ….. a közbiztonság helyi feladatairól” – végzésében való részvétel.

Ennek érdekében végzi:
a., a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását,
b., a lakosság közbiztonsági ismereteinek elmélyítését,
c., természeti környezeti károk okozásának megelőzését vagy felderítését, a közterület rendjének javítását,
d., a gyermek- és ifjúságvédelem területén az iskolai és ifjúsági bűnmegelőző munkában a drogfogyasztás megelőzésében való részvételt,
e., a közrend, a közlekedésbiztonság, a mentés és katasztrófa elhárításban való részvétel,
f., a fentiek érdekében lakossági propaganda végzése.Vissza