Önkormányzat által szabályozott díjak

1.

 

ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6/1998.(III..23.)

R E N D E L E T E

(kivonat)

 

 "1.sz. melléklet 6/1998.(III.23.)sz.Ök rendelethez  

Az Istenmezeje Község Önkormányzata által biztosított gyermekétkeztetés

intézményi térítési díjai:

 

1./ Óvodás gyermekek étkezési térítési díja: 254 Ft/nap + ÁFA (tízórai, ebéd, uzsonna biztosítása mellett)

 

2./ Általános iskolás gyermekek ebéd étkezési térítési díja: 187 Ft/nap + ÁFA

 

3./ Általános iskolás gyermekek iskolai napközi étkezési térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna biztosítása mellett): 329 Ft/nap + ÁFA

 

 

 

2.

 

ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

15/2004.(VI.21.)

R E N D E L E T E

(kivonat)

 

 

"2.§.

 

(1) Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz díja 345 Ft/m ³ + ÁFA.

 

(2) A fogyasztó az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz szolgáltatásáért 310 Ft / m ³ + ÁFA díjat fizet a szolgáltatónak.

 

(3) Az önkormányzat a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében 35 Ft/ m ³ + ÁFA díjat megtérít a szolgáltatónak."

 

 

3.

 

ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

19/2003.(XII.15.)

R E N D E L E T E

(kivonat)

 

 

"1.§.

 

 

(1) A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:

 

a) lakossági fogyasztó esetén: 945,90,- Ft /elhasznált ivóvíz m 3 + ÁFA, mely összegből a lakossági fogyasztó 10 százalékos vízfogyasztási kedvezményre jogosult,

b) közületi fogyasztó esetén 945,90,- Ft /elhasznált ivóvíz m 3 + ÁFA.”

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj tartalmazza a 392,- Ft/hó + ÁFA mértékű rendelkezésre állási díjat.

 

 

(3) A lakossági fogyasztók részére az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díj azonos a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló KvVM rendeletben meghatározott támogatási küszöbértéknek megfelelő díjjal. Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást kap az államtól a díj mérséklése céljából."

 

 

 

 

4.

 

 

ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   

6/1997.(XI.24.)  

R E N D E L E T E

(kivonat)

 

 

„4.§. (3)

d., Azon szilárd hulladék közszolgáltatást igénybevevőnek, aki egyedül lakik családi házában, az 1.sz. melléklet szerinti díj 75%-át kell fizetnie a Szolgáltató felé, ha kérelemmel él a Polgármesteri Hivatal felé, és e kedvezményt részére megállapítják.

A jogosultak adatait az önkormányzat közli a Szolgáltatóval, és a díj további 25%-át – számla ellenében – kiegyenlíti."

 

 - - - -

1.sz. melléklet a 6/1997.(XI.24.)sz. Ök. rendelethez

A települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére szervezett közszolgáltatás igénybevételi díjai

2011. évre

 

1., Szilárd hulladék: 7.159,50 Ft + ÁFA/félév/kuka

2., Folyékony hulladék: 14.364 Ft/4,8 m ³ + ÁFA”

 

 

 

 

5.

 

ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4/2000.(V.01.)

R E N D E L E T E

(kivonat)

 

 

 

"1.számú melléklet Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000.(V.01.) önkormányzati rendeletéhez

 

 

 1., Az étkeztetés díja (napi egyszeri meleg ebéd) : 335 Ft/adag + ÁFA

2., A házi segítségnyújtás térítési díja: 366 Ft/óra.

 

 

 

6.

 

ISTENMEZEJE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

7/2000.(X.01.)SZ.  

R E N D E L E T E

a temetőkről és a temetkezésről

(kivonat)

 

 

„1.sz. melléklet a 7/2000.(X.01.)sz. önkormányzati rendelethez

 

 I.

 

A temetési helyek megváltásának és

újraváltásának díjai

 

 

1. Egyes sírhely, urnasírhely: 800,- Ft

 

2. Kettős sírhely: 1.600,- Ft

 

3. Sírbolt: Befogadó koporsónként 2000,- Ft.”
Vissza