Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Tájékoztatás

A szociális ügyeket alapvetően Istenmezeje Község Polgármesteri Hivatala intézi. Istenmezeje Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás tagjaként, annak Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézménye útján biztosítja.

I.

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Címe:
3250 Pétervására, Szent M. út 14.

Elérhetőségei:
Tel.: 36/568-083
E-mail: postmaster@aranykapuhszk.t-online.hu

Intézményvezető:
Lajosné Lécz Erzsébet
Tel.: 36/568-082

II.

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET, HOGY AZ „ARANYKAPU” HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

CSALÁDSEGÍTŐ ÉSGYERMEKJÓLÉTISZOLGÁLATÁNAK CSALÁDGONDOZÓJA,

MINDEN HÉTEN ÜGYELETET TART AZ ISTENMEZEJEI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN.

 

ÜGYELETI IDŐ:CSÜTÖRTÖK: 10:00 – 12:00.

 

                                                                                                Nagy-Szú Péter

                                                                                                  polgármester


Istenmezeje településen nyújtott szolgáltatások:

- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás,

- házi segítségnyújtás:

 családsegítő: Ország Judit

tel.: 36/568-083.III.

Szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése

A házi segítségnyújtás igénybevételét a szociális gondozónők segítségével, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon lehet igényelni. A kérelmet az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ vezetője bírálja el.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése történhet közvetlenül az intézménynél Pétervásárán, illetve Istenmezeje Község Polgármesteri Hivatalán keresztül is.
Támogató szolgálat igénybevétele az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ intézményen keresztül kérhető.
Vissza