Egyéb ügyek

A hatáskör gyakorlója: Nagy László jegyző

- Az 1991.évi XXXIV.tv. 26.§.(3) alapján szakhatóságként jár el a játékterem működését érintő eljárásában

- 72/1996.(V.22.)Korm.r.24.§.( 1),(7). 25.§.(1).b. 38/1995.(IV.5.)Korm.r. 4.§.(3), 21.§.(4), (6) alapján engedélyezi szikkasztók, talajvíz kutak létesítését , elrendeli a csatornára való rákötést, a bekötővezeték felülvizsgálatát, előtisztítómű létesítését stb.

- Fakivágási engedély kiadása , közterületre, közparkra.

- Környezetvédelmi ügyek.

- Közlekedésigazgatási ügyek.

- Oktatási és kulturális ügyek.
Vissza