Szabálysértési és birtokvédelmi ügyek

A hatáskör gyakorlója: Nagy László jegyző

Hatáskör:

Ellátja a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX tv. szerint jegyzői hatáskörbe utalt ügyeket, és a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 191. §. (1) bekezdése szerint a birtokvédelmi ügyeket.
Vissza