AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA ISTENMEZEJÉN


 

 

 A kedvezményezett neve: ISTENMEZEJE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A projekt címe: „AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ
HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA ISTENMEZEJÉN”

A szerződött támogatás összege: 55 702 473,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Istenmezeje Heves megye északi részén, a Pétervásárai járásban (a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet értelmében fejlesztendő járás) található község. A település lakosságszáma összesen 1 600 fő. A támogatást igénylő önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település lehetőségei és a helyi sajátosságok figyelembevételével biztosítja közművelődési feladatok megvalósítását a településen, többek között az iskolarendszeren kívüli- és felnőttoktatást. A projekt célja az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységek és tudásátadási formák biztosítása. Ennek keretében a célcsoport számára új tevékenységek és szolgáltatások kialakítását tervezik, illetve a jelenleg nyújtott szolgáltatások tartalmi-, módszertani megújítását célozzák, ezáltal ezek eredményességét és hatékonyságát kívánják növelni. A projekt hozzájárul a lakosság – ezen belül is kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok – készségeinek, kompetenciáinak, tudásának növeléséhez. A szerteágazó tematikájú, nem formális tanulási programok keretében megszerzett tapasztalatok, tudás, kompetenciák elősegítik a célcsoport formális oktatásba való visszatérését vagy belépését, a munkaerő-piaci hasznosítását, a társadalmi közéletbe való beilleszkedést. A tanulási programok támogatják az elsődleges célcsoport kulturális kifejezőkészségének növelését, az anyanyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését. A megvalósítandó tevékenységek nem járnak végzettséget biztosító dokumentum (oklevél, tanúsítvány) megszerzésével. A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a településen élő lakosság alkotja. A projekt megvalósítása során a támogatást igénylő kiemelt figyelmet kíván fordítani a köznevelésben részt nem vevő, valamint a hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetű lakosokra (min. 61% az összes bevont résztvevő közül). A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő kulturális intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják. További közvetett célcsoport a települési döntéshozók és az őket tájékoztató szakemberek csoportja, akik az elsődleges célcsoport egész életen át tartó tanulási lehetőségeit közös, együttes munkával a mainál hatásosabb módon tudják segíteni. A célcsoportot különböző közvetlen és közvetett kommunikációs módszerek alkalmazásával kívánják elérni. A projekt tervezésekor felmérésre kerültek a célcsoportok szükségletei és elvárásai a pályázattal szemben, a tervezett tanulási programok ennek megfelelően kerültek kidolgozásra. Cél, hogy az érintett szakemberek munkája, valamint az érintett lakosság életkörülményei jelen fejlesztéssel javuljanak, elősegítve ezzel a társadalmi felzárkózást. A pályázat céljai a pályázó esélyegyenlőségi politikájával teljes mértékben összhangban vannak, azonos célrendszert fogalmaznak meg. Istenmezeje Község Önkormányzata az alábbi programelemek megvalósítását tervezi a projekt keretében:

 • Együttműködés a konfliktuskezelésben és a mediációban tanfolyam (min. 10 fő, 1 alkalom / hó)
 • Betegmozgatás tanfolyam (min. 10 fő, 1 alkalom / hó)
 • Elsősegélynyújtás tanfolyam (min. 10 fő, 1 alkalom / hó)
 • Életvezetési és háztartási ismeretek tanfolyam (min. 10 fő, 1 alkalom / hó)
 • Álláskeresési technikák, hivatali ügyintézés tanfolyam (min. 10 fő, 1 alkalom / hó)
 • Nyugállományúak klubja klubfoglalkozás (min. 10 fő, 1 alkalom / hét)
 • Utassy László irodalmi kör klubfoglalkozás (min. 10 fő, 1 alkalom / hét)
 • Kézműves szakkör (min. 6 fő, 1 alkalom / hó)
 • Egészségmegőrzés és prevenciós előadások ismeretterjesztő előadássorozat (min. 25 fő, 2 alkalom / hó)
 • Egészségmegőrzés és prevenciós előadások – Segítség Gyesen vagyok! – Fiatal anyák ismeretterjesztő előadássorozat (min. 25 fő, 2 alkalom / hó)
 • Informatikai ismeretek műhelyfoglalkozás (min. 10 fő, 1 alkalom / hó)

 A projekt új és korábban meglévő, de tartalmilag-módszertanilag megújított tevékenységeket is tartalmaz. A projekt megvalósításához szükséges személyi és alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a hiányzó eszközök a projekt keretében beszerzésre kerülnek. A projekt megvalósítási helyszíne a Művelődési Ház. A számszerűsített szakmai elvárások és a monitoring mutatók a célokkal és a tevékenységekkel összhangban kerültek meghatározásra. A támogatást igénylő a „Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is” monitoring mutató esetében a minimálisan előírt 10 főhöz képest 14 fő bevonását vállalja. A projekt fő eredménye az egész életen át tartó tanulás támogatása a településen a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű lakosság alapkompetenciafejlesztését támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, tanulási és folyamatos önképzési készségeket erősítő programok megvalósításán keresztül.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.

A projektazonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00168
További információ: https://www.palyazat.gov.hu/Vissza