I. Szervezeti, személyzeti adatok


 

1.                           

elérhetőségi adatok               

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Istenmezeje Község Önkormányzata

székhely: 3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

telefon/fax: 06-36/572-200,

email: polghiv@istenmezeje.hu

honlap: https://www.istenmezeje.hu

 

 

2.                           

szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek faladatai

 

3.                                           

a szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Polgármester: Nagy-Szú Péter

telefon: 06-36/572-200,

email: polghiv@istenmezeje.hu

 

Alpolgármester: Ország József

 

Jegyző: Érsek Henrietta

telefon: 06-36/572-200,

email: jegyzo@istenmezeje.hu

 

4.                                           

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélkapcsolati vezető nincs

5.                           

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

5.1.                       

képviselő-testület

Képviselő-testület

 

polgármester: Nagy-Szú Péter

alpolgármester: Ország József

képviselők:

Kapás Gábor

Ország Judit

Unghy Csaba

Utasi Péter

Ziegné Biró Zsuzsanna

5.2.       

bizottságok

Bizottságok

Szociális és Pénzügyi Bizottság

elnök: Ország Judit

tagok:

Kapás Gábor

Unghy Csaba

Utasi Péter

Ziegné Biró Zsuzsanna

6.           

felügyelt költségvetési szervek               

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

7.                                           

gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Istenmezeje Község Önkormányzata tulajdonában, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs

8.                                           

(Köz)alapítvány(ok)

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Istenmezeje Község Önkormányzata által alapított közalapítvány nincs

9.                                           

 

Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

székhely: 3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18/a.

telefon: 06-36/369-944,

email: oviim12@gmail.com

Az Istenmezejei Tündérkert Óvoda alapító okirata

Intézményvezető: Hegyaljai Erika

10.                        

lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve          

 

11.                        

 

Felettes, felügyelet, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv törvényességi ellenőrzést gyakorló szervének az 1. pontban meghatározott adatai

Heves Megyei KormányhivatalVissza