Adóügyek

A hatáskör gyakorlója: Nagy László jegyző

Ügyintéző: Hajdúné Asztalos Katalin

Hatáskör:

Ellátja a vonatkozó anyagi- és eljárási jogszabályok alapján a hatáskörébe utalt, elsődlegesen a helyi adó (iparűzési adó) a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, beszedés, nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Bonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében.

Adó és értékbizonyítványok kiadása.
Vissza