Szociális és gyámügyek

 a,) A hatáskör gyakorlója: Nagy László jegyző

Ügyintézők: -Nagy Péterné

- Hajdúné Asztalos Katalin, Misztarka Zsoltné (családi jogállás ügyek)

Hatáskör:

Ellátja a szociális tárgyú ügyeket:

 • időskorúak járadéka megállapítását,
 • a rendszeres szociális segély megállapítását,
 • ápolási díj (az 1993. évi III. tv. szerinti) megállapítását,
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítását.

 Ellátja a kiskorú veszélyeztetésével összefüggő védelembe vétellel, ideiglenes hatályú elhelyezéssel, és a családi jogállás rendezéssel (apai elismerés) kapcsolatos ügyeket.

 

b.) Az önkormányzati hatáskör gyakorlója : A képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottsága ( Dr. Dömök Lászlóné elnök, Kecskés Sándor , Panyiné Juhász Mária, Pálfi Lászlóné , Varga Józsefné tagok.)

Hatáskör:

 • lakásfenntartási támogatás megállapítása,
 • ápolási díj (a 4/2000.(V.01.)Ök.rend 8.§. szerinti megállapítása),
 • az átmeneti segély (kivéve a kamatmentes kölcsönről) megállapítása,
 • szociális étkezésre jogosultság megállapítása,
 • tankönyvbeszerzési támogatás megállapítása.

 

c.) Az önkormányzati hatáskör gyakorlója : Kotroczó István polgármester

Hatáskör:

 • köztemetés,
 • az élete és testi épsége veszélyeztetett rászoruló Sztv. 7.§-a szerinti támogatásáról,
 • temetési segély megállapítása,
 • hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása.

 

d.) Az önkormányzati hatáskör gyakorlója : Képviselő-testület

Hatáskör:

 • a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátások térítési díjáról,
 • kamatmentes kölcsönről 4/2000.(V.01.)Ök.rend (9.§. (7)-(9) bekezdés).Vissza